معرفی فرماندار ویژه شهرستان سقز

 

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر ورمقانی
    مدرك تحصیلی: مهندس عمران
    سمت: معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز
    محل تولد: ورمقان
    تاریخ تولد:1348

 سوابق كاری:

    مدیر مهندسی بهداشت جهاد سازندگی استان كردستان
    مدیر كل آب و فاضلاب روستایی استان كردستان
    عضو هیأت مدیره جهاد نصر كردستان
    مدیر بازرسی وارزیابی عملكرد جهاد كشاورزی استان كردستان
    مدیر كل خدمات فنی و مهندسی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران
    مدیر سازمان تعاون روستایی استان البرز
    كارشناس پایه ارشد طراحی و نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كردستان
    فرماندار سقز از آبان ماه 93

بازدید [ 758 ]